Tarybos nariai


1 Asociacija “Vilniui ir tautai“
2 Atlanto sutarties Lietuvos bendrija
3 Atsargos karininkų sąjunga
4 Gervėčių klubas
5 Krašto apsaugos bičiulių klubas
6 Lietuvai pagražinti draugija
7 Lietuvos atsargos karininkų sąjunga
8 Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas
9 Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga
10 Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija
11 Lietuvos kariuomenės savanorių draugija
12 Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
13 Lietuvos laisvės kovų sąjūdis
14 LPKT draugija " Kolyma"
15 Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
16 Pasieniečių klubas
17 Vilniaus molėtiškių bendrija
18 Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"
19 Vilniaus Vytautų klubas
20 Vilniaus zarasiškių klubas „Ežerėnai“