NOKT misija


NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ,

PADEDANČIŲ STIPRINTI
LIETUVOS VALSTYBĖS GYNYBINIUS PAJĖGUMUS,
KOORDINACINĖ TARYBA
(NOKT) MISIJA
 

Lietuvos gynybinius pajėgumus padedančių stiprinti nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos misija yra telkti, vienyti ir koordinuoti pilietinių ir patriotinių šalies nevyriausybinių organizacijų veiklą:

-saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę;

-stiprinant šalies gynybinius pajėgumus;

-plėtojant švietėjišką veiklą, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą bei tautinę tapatybę;

-įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą;

-teisėtais būdais ginant susitarimą pasirašiusių organizacijų bei jų narių teisėtas teises.

Tai užtikrina koordinacinės tarybos uždavinių įgyvendinimą, veiklos tęstinumą ir plėtimą.

Veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir NVO susitarimu.