Tarybos nariai


Org.Nr. Pavadinimas Vadovas Laipsnis Pareigos
1 Atsargos karininkų sąjunga Algimantas Vyšniauskas Ats. plk. Pirmininkas 
2 Lietuvos atsargos karininkų sąjunga Jonas Užurka Dim. plk. ltn. Valdybos pirmininkas 
3 Krašto apsaugos bičiulių klubas Antanas Burokas Dim. mjr. Valdybos pirmininkas 
4 Vilniaus vietinės rinktinės apygarda Jeronimas Kraulys Dim. kpt. Valdybos pirmininkas 
5 Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija Rasa Buikienė   Pirmininkė
6 Lietuvai pagražinti draugija Juozas Dingelis   Valdybos pirmininkas 
7 Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių sąjunga Česlovas Jezerskas Dim. brg. gen. Vadas
8 Nepriklausomybės gynėjų sąjunga Arnoldas Kulikauskis   Valdybos pirmininkas 
9 Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga Ernestas Subačius   Valdybos pirmininkas 
10 Lietuvos laisvės kovų sąjūdis Jonas Čeponis Dim. plk. Prezidiumo pirmininkas
11 Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija Česlovas Šlegaitis Ats.plk. Prezidentas 
12 Lietuvos kariuomenės savanorių draugija Dainius Gudelis   Pirmininkas 
13 Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolija Gasparas Genzbigelis   Pirmininkas 
14 Atlanto sutarties Lietuvos klubas Rokas Jonikas   Pirmininkas 
15 Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga Vytautas Zabielskas   Pirmininkas 
16 Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga Mindaugas Sidaravičius   Pirmininkas 
17 Asociacija “Vilniui ir tautai“ Saulius Povilaitis   Pirmininkas 
18 Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai" Algis Narutis   Pirmininkas 
19 Gervėčių klubas Alfonsas Augulis   Pirmininkas 
20 Pasieniečių klubas Vaclovas Zabarauskas Vt. Pulk. Prezidentas
21 Lietuvos Vytautų klubas Vytautas Paulaitis   Pavaduotojas
22 Vilniaus zarasiškių bendrija „Ežerėnai“ Evaldas Židonis   Pirmininkas 
23 Viktoro Petkaus labdaros ir paramos fondas Regimantas Paulionis   Direktorius 
24 Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga Perlis Vaisieta   Vadas